Je kunt je lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar info.zwp@gmail.com. Dit moet gebeuren voor 1 juli van ieder seizoen. Wie niet voor 1 juli opzegt, is automatisch lid voor het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om de volledige contributie van het nieuwe seizoen te betalen.  Opzeggen onder vermelding van lidmaatschapnummer en overige NAW-gegevens

Het is ook mogelijk om schriftelijk op te zeggen. Stuur een brief (met postzegel) met je lidmaatschapnummer en overige NAW-gegevens naar het correspondentieadres van C.S.V. Zwarte Pijl, t.a.v. de ledenadministratie.