Hieronder vindt u de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2020/2021.

Overzicht

Het lidmaatschap van de voetbalvereniging Zwarte Pijl geldt voor een volledig seizoen of de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.

Groep

Contributie

Senoren VELD

195 euro

Senioren ZAAL

175 euro

Niet-spelend lid

50 euro

 

De contributie is ten opzichte van vorig seizoen hetzelfde gebleven als tegemoetkoming aan de leden vanwege COVID-19. 

 

Inning contributies

De contributie-inning van C.S.V. Zwarte Pijl verloopt via ClubCollect. Leden krijgen aan het begin van ieder seizoen een betaalverzoek via e-mail, sms of post. Betalen kan via iDEAL of via een automatisch incasso. De contributie kan ook in termijnen betaald worden.

 

Overige regels

  • Bij een oplopende contributieachterstand behoudt C.S.V. Zwarte Pijl zich het recht voor om de incasso hiervan uit handen te geven aan een Incasso- en Deurwaarderskantoor. Voordat hiertoe wordt overgegaan, ontvangt u na het verstrijken van de factuurdatum eerst nog een herinnering en zo nodig een aanmaning. De dossierkosten en eventuele incassokosten zijn voor rekening van het betreffende lid.
  • Blessures hebben in principe geen invloed op de contributieplicht. Bij langdurige blessures (minimaal 4 maanden) kan de penningmeester na ontvangst van een doktersverklaring, na overleg met het bestuur, een korting toepassen.
  • Boetes (als gevolg van KNVB-straffen, kwijtraken van ballen e.d.) worden bij de desbetreffende leden geïnd.
  • Afwijkingen op deze regels alleen na overleg met het bestuur.