Huisregels C.S.V. Zwarte Pijl

 Algemeen

 • Naleving van verenigingsregels
 • Praat met elkaar en niet over elkaar
 • Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen
 • Openheid en eerlijkheid staan voorop

Clubhuis

 • Niet met voetbalschoenen het clubhuis betreden.
 • Er mag niet gerookt worden in het clubhuis. Roken is alleen toegestaan op de terrassen.
 • Sporttassen niet mee het clubhuis in nemen.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Wedstrijden

 • Heb respect voor elkaar. Binnen en buiten de lijnen. Ook voor je tegenstander.
 • Houd er rekening mee dat scheidsrechters ook voor hun hobby fluiten.
 • Gebruik geen ongetogen taal tegen de scheidsrechter of je medespelers.

Gedraag je bij uitwedstrijden als een gast en bij thuiswedstrijden als een gastheer

 • Laat een trainer niet in het ongewisse. Bel tijdig af als je niet kunt komen.
  Blijf niet zomaar weg zonder afmelding.
 • Zorg, bijtijds voor het invullen van de spelersgegevens in de digitale wedstrijdformulieren.
 • Onnodige gele kaarten en boetes dienen door het desbetreffende persoon zelf te worden betaald.
 • Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan. Ook flesjes frisdrank mogen niet mee langs de lijn, wel in plastic bekers.

 

Kleedkamers

 • Maak je schoenen buiten schoon, zodat het ergste vuil niet meegaat naar de kleedkamers.
 • Houd de kleedkamers zo schoon mogelijk, laat geen rommel achter.
  Houd ook de toiletten netjes.
 • Wees zuinig op je eigen waardevolle spullen. Het bestuur kan bij verlies of vermissing hiervoor geen verantwoording nemen.

 

Accommodatie

 • Houd met elkaar onze mooie accommodatie netjes.
 • Voorkom rommel op het sportterrein, er staan buiten voldoende afvalbakken.
 • Plaats fietsen niet tegen de gevel van de kantine en op de stoep
 • Houd honden aangelijnd op het terrein.
 • Parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, houd de wegen vrij voor de hulpdiensten.
 • Parkeer zo fatsoenlijk mogelijk, dat wil zeggen: neem geen twee plekken in beslag.

Tenue

Onze ploegen spelen thuis in het officiële verplichte Kelme Rood-Zwarte tenue:

 • shirt: rood-zwarte verticale banen
 • broek:  Zwart
 • kousen: Zwart

Bij twijfel met tenue bezoekende vereniging oordeelt scheidsrechter.

 • Keepers spelen in een tenue met een afwijkende kleur.
 • Alle toegestane kleding is uitsluitend via het bestuur verkrijgbaar.

Het is niet toegestaan om in een ander tenue dan het Zwarte Pijl-tenue van het merk Kelme te voetballen. Als een sponsor bereid is gevonden om de tenues te bekostigen, in ruil voor shirtreclame, moet altijd toestemming aan het bestuur gevraagd worden.

Representatie

 • Je draagt het C.S.V. Zwarte Pijl logo op je borst en misschien ook het logo van de sponsor. Hierdoor ben je heel herkenbaar en we hopen dat je het met trots zal dragen. Maar het betekent ook dat bij wangedrag niet alleen jij hierop aangekeken wordt, maar ook de vereniging en eventueel de sponsor.
 • Als vereniging willen we niet met wangedrag geconfronteerd worden wat zijn weerslag kan hebben op de vereniging of haar sponsoren. Hier zullen we als vereniging dan ook actief op toezien.

 

Grasvelden

 • Voeten vegen (verwijder zoveel mogelijk modder etc.)
 • Doelen, vlaggen etc. dienen na gebruik van veld te worden verwijderd.
 • Niet met vlakke zolen op het veld.
 • Veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom
 • Geen vuil op het veld.
 • Geen consumpties op het veld.
 • Roken op en om het veld verboden. Roken alleen toegestaan op de terrassen.
 • Bij sneeuw en ijs veld niet betreden.
 • Bij opdooi veld niet betreden.

 

KNVB-regels:

 • Het is verboden om binnen de grenzen van het sportcomplex vuurwerk af te steken.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis of op de terrassen. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.
 • Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers genuttigd worden. Glaswerk is op het terras en langs de lijn verboden.
 • Roken op alle velden is verboden. Roken alleen toegestaan op de terrassen.

 

Beeldmerk/logo/lettertype:

Het auteursrecht van de beeldmerken/logo’s van C.S.V. Zwarte Pijl zijn eigendom van C.S.V. Zwarte Pijl. Ieder ander gebruik van de logo’s is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van C.S.V. Zwarte Pijl niet toegestaan. De gebruikte kleuren in het logo mag niet van worden afgeweken.

 

Beeldopname beleid:

C.S.V. Zwarte Pijl hanteert een foto-/videoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van C.S.V. Zwarte Pijl en voor sociale media zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan C.S.V. Zwarte Pijl zich houdt als het gaat om foto’s dan wel video-opname van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

 

Privacy verklaring:

Voetbalvereniging Zwarte Pijl verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door C.S.V. Zwarte Pijl.