Het begin

 

Aan het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw woonde Ewald in de wijk Crooswijk in het noorden van Rotterdam. Daar had hij met wat vrienden een groepje geformeerd waarmee hij af en toe een balletje ging trappen. Alhoewel de groep redelijk gegroeid was nam de animo op een zeker moment af; enkele speleres moesten de militaire dienstplicht vervullen, de winter brak aan en sommigen gingen verhuizen. Ook Ewald verhuisde en vestigde zich in het westen van Rotterdam in de wijk Spangen. Maar hij was blijkbaar vast besloten om de jongens uit Crooswijk weer aan het voetballen te krijgen. Samen met een kerngroep van vrienden ging hij aan de slag om hen, en nieuwe mensen, te benaderen. Ewald belegde met de kerngroep van vrienden een vergadering bij hem thuis. In deze vergadering zou ook de naam van de club aan de orde komen. Een naam waar Ewald al vaak van droomde….Blakka Péri. Men vond deze naam echter, maatschappelijk gezien, niet gepast en uiteindelijk koos men unaniem voor de naam Zwarte Pijl.

 

We beschrijven het jaar 1969 als de eerste groep spelers zich meldt voor de trainingen op het grasveld van het Henegouwerplein. Dit plein, gelegen aan de rand van het Rotterdamse centrum, was na veel moeite door de gemeente vrijgegeven voor trainingen op de zaterdag ochtend. Het enthousiasme was groot en de voetballers bleven komen voor de wekelijkse trainingen. Voor velen was het wekelijkse samenzijn ook een gezellig onderonsje, een uitlaatklep. De trainingen werden in het begin onderling geregeld, maar al gauw slaagde men erin om de heer Nijman als trainer aan te trekken. De heer Nijman werd korte tijd geassisteerd door Humphrey Kolf, die destijds zelf elders voetbalde. Humphrey zou begin jaren tachtig het ZP-podium opnieuw betreden in een heel andere functie. Alhoewel de samenwerking met de heer Nijman niet zeer langdurig was legde hij wel de basis voor de eerste twee teams van Zwarte Pijl waarmee hij later de competitie zou ingaan.

 

Vrij snel hierna ging er een verzoek naar de KNVB voor toelating tot de competitie van Rotterdamse Voetbalbond. (RVB). De club moest uiteraard voldoen aan vereisten en voorwaarden die de KNVB stelde. Op 23 mei 1970 werd het verzoek van Zwarte Pijl gehonoreerd en was een nieuwe wens in vervulling gegaan! Hiermee werd het bestaan van Zwarte Pijl door de bond erkend en kreeg de oprichting een officiële tint. Nu kon men zich gaan voorbereiden op de competitie op het sportcomplex Laag Zestienhoven! Op dit complex speelden en trainden ook andere verenigingen zonder een eigen accommodatie. De deelname aan de competitie zou echter eerst in het seizoen 1971/1972 aanvangen.